فرآیند استخراج سنگ

فرآیند استخراج سنگ

هدف از استخراج سنگ به دست آوردن کوپ های سالم متشکل از سنگ های همگن و بدون ترک با شکل منظم و ابعاد مورد نظر است.

۱_ آماده سازی معدن :
۱.احداث جاده دسترسی
۲.احداث پله های استخراج

۲_ضوابط طراحی پله های معادن :
شکل پله های استخراج، ارتفاع و عرض پله های استخراج و ایمنی پله های معادن

۳_شکل و ابعاد بلوک های استخراجی:
هر چقدر ابعاد بلوک بزرگتر و درز و شکاف آن کمتر باشد راندمان تولید بیشتر است و بلوک ارزش بالاتری دارد.

۴_انتخاب روش های استخراج
۱.روش های مبتنی بر چال زنی نظیر چال های موازی و پارس و گوه
۲.استفاده از ماشین‌های برش مانند سیم برش و انواع سنگ بر ها

۵_انتخاب تجهیزات مورد نیاز

۶_تاسیسات زیر بنایی و خدماتی نظیر سازه ها و ساختمان ها،انبارها،منابع آب دپوی بلوک ها و غیره

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.